De Goudse Sportraad wil graag weten wat er speelt in de stad als het gaat om sport en bewegen

Jaarlijks stellen we een plan op met welke thema's we aan de slag willen gaan en hoe. Ons eerste jaarplan is in mei 2023 gepubliceerd via een nieuwsbrief. Ook publiceren we ieder jaar een jaarverslag. 

De onderwerpen die op onze agenda staan worden o.m. bepaald door actuele thema's en verwachte adviesaanvragen. Gegeven adviezen publiceren we op deze website. Adviezen door de Sportraad worden altijd beantwoord door het College. Hoewel het advies van de Sportraad dringend is, heeft het College van B&W geen verplichting het op te volgen. Wanneer het College van B&W besluit een advies van de Sportraad niet op te volgen, wordt wel voldoende beargumenteerd waarom dat zo is.

Via het contactformulier kunt u ook zelf onderwerpen onder onze aandacht brengen. Wij krijgen ook graag input  op thema's / adviezen waar wij mee bezig zijn. De Sportraad heeft een ophaalplicht om adviezen te onderbouwen.