Missie & visie

 • De visie van de Goudse Sportraad is dat de positieve effecten van sport en bewegen zo optimaal mogelijk moeten worden benut. Sport en bewegen zijn goed voor de fysieke en mentale gezondheid en hebben een belangrijke waarde als het gaat om de vitaliteit, de economie en leefbaarheid in de stad.

 • De missie van de Goudse Sportraad is het adviseren van de gemeente Gouda over het verbeteren van het sport- en beweegklimaat door informatie op te halen uit de Goudse samenleving met als doel elke inwoner voldoende te laten sporten en bewegen.

 • Centrale waarden voor de Goudse Sportraad zijn: 
  • Iedereen in beweging
  • Inclusief en betrokken
  • Onafhankelijk en integer
  • Vernieuwende en duurzame adviezen en oplossingen