Welkom op de website van de Goudse Sportraad!

De Goudse Sportraad (klik voor document waarin wij onszelf voorstellen) V..l.n.r. achter: Ruud Broekhuizen, Wilma Neefjes, Hassan Ouahabi, Eva van der Zanden-van Groningen en Sabine Mul. Voor: Annejan Alberts, Kim Middendorp-Meister en Paul Schermers (foto: Nico den Broeder)

De Goudse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van B&W of de gemeenteraad van Gouda over strategische ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van sport en bewegen vanuit een breed en integraal perspectief. Sport en bewegen als doel, maar ook als middel. Adviezen zijn niet dwingend, maar wel dringend. Op deze website o.m. informatie over onze werkwijze. De agenda, recent gegeven of gevraagde adviezen en laatste nieuws (we zijn op zoek naar een nieuw lid!) vindt u onderaan de pagina.

Een werkgroep met leden vanuit de gemeente, SPORT.GOUDA, VGSO , commerciële en verenigingssport, heeft de oprichting van een Goudse Sportraad voorbereid en een notitie hierover opgesteld. Deze notitie is goedgekeurd in het College. Op 15 juni 2022 is na een sollicitatieprocedure de Goudse Sportraad gestart.
De eerste periode is hard gewerkt aan het opzetten van de organisatie en vormgeven van onze werkwijze. Vanuit een 100-dagenplan zijn we Gouda ingetrokken om kennis te maken met de stad. Om te horen wat er leeft èn om er voor te zorgen dat u ons kunt vinden om mee te denken en met uw input onze adviezen te kunnen onderbouwen. Kijk ook eens op onze Linkedin-pagina.
Informatie delen? Een vraag? Gebruik graag ons contactformulier 

Taakverdeling

De GOUDSE SPORTRAAD heeft structureel overleg met de gemeente en SPORT●GOUDA.

GEMEENTE GOUDA is leidend als het gaat om politieke besluitvorming en vaststellen van beleid.   

SPORT●GOUDA is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en adviseert als uitvoerder over tactische en operationele vraagstukken, desgewenst ook strategische. Zij ondersteunen ook sportaanbieders bij specifieke vraagstukken.

De GOUDSE SPORTRAAD is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij zijn geen individuele belangenbehartiger, maar staan voor het algemeen belang van sport en bewegen.

Belangrijke thema’s 

Jaarlijks schrijft de Sportraad in een beknopt jaarplan op welke thema’s zij dat jaar in ieder geval advies wil uitbrengen, waarbij uiteraard ook ruimte blijft bestaan voor actuele adviezen als de situatie daar om vraagt. Thema’s die aandacht kunnen krijgen in dit jaarplan: 

Inclusief sporten en bewegen

 Duurzame sportinfrastructuur 

 Vitale sport- en beweegaanbieders 

 Positieve Sportcultuur 

 Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 Topsport 

Agenda / recente adviezen/ nieuws

Vacature Sportraad 

Wie wordt onze nieuwe collega in de Goudse Sportraad? Paul Schermers treedt deze zomer af als lid van de sportraad en is niet herverkiesbaar. We zijn daarom op zoek naar een nieuw lid. Iets voor jou? Klik hier voor de vacature omschrijving en de procedure. Je kunt t/m 12 juni 2023 reageren.

Adviesaanvraag 

We hebben op 17 mei een adviesaanvraag van de wethouder ontvangen over de nieuwe regeling inversteringssubsidie sportaccommodaties. Wil je ons als sportraad input meegeven voor dit advies? Mail ons! Agendapunt voor onze vergadering van 7 juni.

Nieuws over sportnota 

Woensdag 19 april 2023 is in de commissie samenleving van de gemeenteraad gesproken over de nieuwe sportnota; zie deze link naar een opname van de vergadering. 

Nieuwsbrief 17 april '23 

Een special over de sportnota. Met ons eerste advies aan de gemeenteraad en andere stukken die naar de raad zijn gegaan.

Jaarverslag 2022

Ons eerste jaarverslag is op 22 maart vastgesteld! Wie zijn we? Wat hebben we in 2022 gedaan?  Hoe zijn we de kennismaking met Gouda zijn gestart?

Nieuwsbrief maart 2023

Op 23 maart 2023 is onze eerste nieuwsbrief gepubliceerd. Wilt u graag op de verzendlijst? Stuur dan graag een berichtje naar info@goudsesportraad.nl 

De Sportraad ontmoet 

In 2023 kennis gemaakt met / aanwezig bij:

Adviezen

Onze eerste adviesmemo winterplan 30/11/2022 De gevolgen van de gestegen energiekosten en hoge inflatie zijn groot. Aanleiding voor de Sportraad om een eerste ongevraagd advies te geven uit zorg over de betaalbaarheid van sport en continuïteit van sportaanbieders.  Lees verder over de beantwoording door het College van dit eerste advies en het laatste nieuws over subsidiemogelijkheden en verduurzaming op de subpagina adviezen.

Op 10 maart 2023 hebben we advies over een 'level playing field op verzoek van het College gegeven. Wat is een gelijk speelveld? Bij welke onderwerpen kan een gelijk speelveld o.a. relevant zijn? Kun je sportaanbieders met elkaar vergelijken? Een moeilijk vraagstuk n.a.v. een motie van de gemeenteraad uit oktober 2021. 

Op 14 en 17 april 2023 hebben we advies gegeven aan de gemeenteraad over de evaluatie, kaderstelling en het proces naar een nieuwe sportnota. Een maand eerder en procedureel iets anders ingestoken dan we hadden verwacht. Maar met goed teamwork staat er een gedegen advies op papier. 

Agenda

  • 22 mei aanwezig bij brainstorm nieuw gecombineerd sportakkoord / preventieakkoord + cultuur op uitnodiging SPORT.GOUDA
  • 23 mei aanwezig bij werksessie brede SPUK gezond en actief leven op uitnodiging van de gemeente
  • 2 juni overleg met wethouder sport
  • 7 juni sportraadvergadering bij Biljart en bridgecentrum de Hoog
  • 12 juni sluiting vacature sportraad
  • 21 juni ? brainstorm sportnota met degenen die interesse hebben getoond - organisatie gemeente Gouda
  • 22 juni Gouda Beach volleybal - team van de Sportraad doet mee
  • 1 juli te gast bij RTV Gouwestad "Sport op zaterdag" om circa 15.15 uur
  • 5 juli laatste sportraadvergadering voor de zomervakantie (mogelijk bij ruiterclub Bloemendaal?)

Foto waterpolo door Astrid den Haan. Van de sportraad door  Nico den Broeder. Overige foto's door / via sportraadsleden.   

Contact

Heeft u vragen? Wilt u input leveren op een thema / advies waar we mee bezig zijn? Wilt u iets onder onze aandacht brengen? Zijn we welkom om een keer bij u te vergaderen? Wilt u graag inspreken op een vergadering of een afspraak maken?

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier, door een bericht op het formulier hiernaast te versturen of te mailen naar info@goudsesportraad.nl

Hartelijk bedankt voor uw interesse en/of bijdrage!

Stel een vraag